• Oferta świąteczna
  • POIG
  • amedia
  • Metro-TV
  • Eset

telewizja

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Firma a-Media Jarosław Łaszczuk
>uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" pt:

"Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego."


Umowa nr: POIG.08.04.00-10-061/11-01

 


                       DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ