Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Firma a-Media Jarosław Łaszczuk
>uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" pt:

"Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego."


Umowa nr: POIG.08.04.00-10-061/11-01


                                      DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ