Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Firma a-Media Jarosław Łaszczuk
 
uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" pt:
 
"Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w wybranych gminach powiatu sieradzkiego."

 

Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu 491 użytkowników końcowych z 45 miejscowości.

 

Umowa nr: POIG.08.04.00-10-061/11

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1.760.190,42 PLN

Kwota dofinansowania: 1.217.363,29 PLN

 

 


                                      DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ